fbpx
Skip links

Tag: makeitg

#MakeitG: מני בניש על ההצלחה, על החינוך, על הגאורגים בישראל ועל הגאווה לעם

היום ניפגש עם אדם מאוד מעניין ומצליח, אשר ענייניו העסקיים נמצאים בגאורגיה, בישראל, ובעוד מדינות רבות… בו בזמן, הוא חושב שהגיע להצלחה אודות לחינוך מסורתי, השכלה, תכליתיות ועבודה קשה… קדימה! נשוחח עם האדם הזה. הוא יכול לספר לנו הרבה-הרבה דברים מעניינים.

#MakeitG: יוסף ברדנשווילי

יוסף ברדנשווילי – בן אדם ,שהיה מאוד מוצלח בגאורגיה, והוא אפילו יותר מוצלח פה בארץ. יש כל מיני סיבות לזה. אבל יש סיבה נוספת – הבן אדם הזה מדבר בשפה בינלאומית. איזו שפה הוא מדבר?