fbpx
Skip links

GJews

פרויקט המדיה מטעם הקרן לפיתוח יהדות גאורגיה

פעילות מדיה מאסיבית לעיצוב זהות עצמית וגאוות יחידה של יהודי גאורגיה

עוד

3 קבוצות

בפיסבוק

עברית רוסית גאורגית
+7
אלף עוקבים
1,5
מיליון חשיפה לקהל שנתית
200
אלף תגובות הקהל שנתי

העיתון

סינתלא

מהדורות

מוצרי מדיה

מיחדים

בנושא יהדות גאורגיה

18 Make it G מחקר המדיה