fbpx
Skip links

סדר פסח בזום? מותר? זה כשר בכלל? דעתו של הרב הראשי

לפני מספר ימים כמה מנכבדי דיינים מירושלים יצאו בהחלטה לאפשר להפעיל שידור אינטרנט לפני החג וכך לאחד מבודדים לסדר פסח. בתנאי שבחג עצמו לא נוגעים במכשיר ולא מכבים את השידור.

פנינו לרבני העדה ובראשם לרבי יעקב גאגולשווילי שליט״א, הרב הראשי לעדה הגארוגית בארץ ובעולם, לשאול את דעתם בעניין. מצרפים את כתב ההחלטה המקורי. למי שעדיין מתקשה בהבנת הארמית השוטפת ובשפה ההלכתית-תלמודית, נביא למטה קיצור החלטתם.

ובקצרצרה: התשובה היא לא מוחלט ונחרץ.

א. דין מכשירי חשמל בשבת ובחג כבר הוחלט מזמן. מצד הדין הפעלת מכשירי חשמל אסורה בגלל סעיפים של ״מבעיר ומכבה גחלת״ ו״עובדין דחול״ – מעשי חול שאין להם מקום ביום הקדושה והמנוחה.

ב. כל מי שמבין במנהיגות בציבור ובניהול הציבור, יודע כי לפעמים אפילו מהדברים המותרים יש להסתייג, על מנת לא ליצור פרצות. קל וחומר בעניין בעייתי כמו התרת חשבל בחג ובשבת.

לכן למרות כל השאיפות והרצונות הטובים, יש להמנע משימוש מכשירי חשמל בכלל ובשידור באינטרנט בפרט. יש דרכים אחרות להשלים את החסר בתקופה לא פשוטה וכדאי למצוא דרכים מותרות.

מאחלים לכם חג מיוחד ושמח! הוא בודאי יהיה שונה מכל חג. ובאמת כל אחד ישאל בביתו ״מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?״