fbpx
Skip links

מכתב אחד, ח”י המשפחות, אלפי גורלות…

לפני קצת יותר מ- 50 שנה, באוגוסט 1969, כתבו 18 משפחות גאורגיות מכתב משותף לוועד ההגנה על זכויות האדם ובאופן אישי לנציג ישראל באו”ם. הם ביקשו לסייע ליהודי ברה”מ לשעבר לעלות לישראל על אף שידעו כי בכך הם מסכנים את כל מה שהיה להם באותה העת.

הודות ליהודי גאורגיה ובמיוחד הודות ליליד קולאשי שבתי אלאשוילי ושותפיו, הצליח המסמך לחדור מבעד למסך הברזל. כך בעולם לא רק למדו על חייהם של יהודי ברה”מ של אותה התקופה אלא גם ראו במו עיניהם כמה קשה להם לעלות לישראל. המכתב סלל את דרכה של תנועת “מסורבי העלייה” הידועה והפך לאחד הסמלים הבולטים ביותר של מאבק יהודי ברה”מ למען הזכות לעלות למולדתם ההיסטורית.

כאות הערכה וכבוד למעשי הגבורה של 18 המשפחות, אנו משדרים את הראיון המרגש הזה עם משתתפי אותם האירועים. הדמויות שתראו בסרט הם ילדיו של אחד מיוזמי כתיבת המכתב, שבתאי אלאשוילי. אחד מהם הוא אחרון האנשים שחיים בימינו שלפני 50 שנה חתם במו ידיו על המכתב הגורלי של ח”י המשפחות. האנשים שתראו בסרט משתפים אתנו את זיכרונותיהם ומספרים כיצד הם חיו לאור אותם האירועים שעליהם אנחנו קוראים היום בספרי היסטוריה.

צפייה מהנה!